Weidevogels

[grve_title title=”Dassen eten alle weidevogels op”]

De das is een traag en lomp roofdier met een bijzonder slecht gezichtsvermogen. Het is geen actieve jager maar scharrelt door de nacht op zoek naar wat hij het liefst eet,  regenwormen. De das is een opportunist dus als er een vogel of eitje hem voor de bek komt zal hij deze echt wel opeten. Maar om de das de verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven van de achteruit lopende populatie weidevogels is echt grote onzin.

Bloemetjes en de Bijtjes

Het landschap in Nederland is de afgelopen jaren anders geworden. Op het platteland stonden de weilanden vol met verschillende soorten gras, kruiden en bloemen. Er leefden diverse insecten en vogelsoorten. De landbouw is onder druk van vele factoren steeds intensiever geworden. De productie moest meer opbrengen in een kortere tijd tegen lagere kosten.

Vervuilde en te droge grond

Door het gebruik van o.a bestrijdingsmiddelen is de bodemkwaliteit slecht geworden. Dit in combinatie met het weinig biodiversiteit bevorderende engels raaigras maakt dat er voor weidevogels bijna geen eten meer te vinden is in de weilanden.

Alsof een slechte leefomgeving (te droge grond) en geen voedsel (insecten) al niet erg genoeg is komen ze ook nog eens met grof geschut door het weiland rijden om het gras te maaien. Gelukkig houden er steeds meer boeren en loonwerkers rekening met weidevogels maar lang niet iedereen. Nog te vaak worden weilanden in het broedseizoen meerdere malen gemaaid zonder  maatregelen te treffen voor de aanwezige weidevogels. Jaarlijk kost dit nog steeds vele weidevogels het leven.

 

Fastfood weiland

Ze liggen daar met hun eitjes en hun jongen op een kaal, droog stukje groen. Voor roofvogels, vossen, marters, katten, en andere roofdieren is dit wel heel gemakkelijk scoren.

schieten maar die predatoren

Op dit moment zijn er in Nederland gelukkig veel mensen bezig met het beschermen van de weidevogels. Helaas blijft het vaak wat te makkelijk  hangen bij symptoombestrijding. Met enkel het bejagen van de predatoren komen we er niet. De balans in het ecosysteem moet terug. We zullen de basis aan moeten pakken en dat is het terug brengen van een gezond landschap.

Dat het slecht gaat met de weidevogels in Nederland (en met veel andere dieren) kunnen we maar bij èèn diersoort neerleggen en dat is de mens.