• Home
  • Waarom de das beschermen

Waarom de das beschermen

” What you do makes a difference,

and you have to decide what kind

of difference you want to make “

JANE GOODALL

Waarom de das beschermen

Er was een tijd dat Friesland helemaal geen dassen meer had.In 1958 werd de laatste das gedood in Bakkeveen. De das hoort thuis in het Nederlandse landschap dus werd hij geherintroduceerd aan het einde van de vorige eeuw.Sindsdien hersteld de populatie zich langzaam weer en zo kunnen we nu spreken van een gezonde populatie. 

DASSENEXPLOSIE 

In Friesland gaan er nog wel eens geluiden op dat we te maken zouden hebben met een explosie aan dassen. Uit tellingen blijkt echter dat hier totaal geen sprake van is. Ondanks dat de dassenpopulatie nu redelijk gezond is blijft deze ook erg kwetsbaar. 
Dassen zijn afhankelijk van kleinschalige agrarische landschappen. Deze landschappen verdwijnen echter in rap tempo. De landbouw is steeds intensiever geworden, er worden meer wegen aangelegd en huizen gebouwd. Daarnaast worden op veel weilanden momenteel zonnepanelen neergezet. Dit is ook zeer ongunstig voor de das want hij raakt hier zijn foerageer gebied kwijt. Hij zal een ander gebied moeten zoeken om zijn voedsel te vinden met alle risico’s van dien. 
Ook kent de dassenpopulatie geen natuurlijke opbouw. Jaarlijks sterven er naar schatting ongeveer 1000 dassen in het Nederlandse verkeer. Hier komen niet alleen de zieke en oude dieren bij om het leven maar ook de kerngezonde dieren. De meeste dassen maken het meerdere malen in hun leven mee dat de partner niet meer bij de burcht terugkeert. Veel jonge dasjes komen zonder moeder te zitten en overleven het vervolgens zelf ook niet. Daar dassen maar 1 keer per jaar jongen krijgen drukt dit zwaar op de populatie. 

VERSTORING en VERVOLGING

Dat niet iedereen blij is met de das weten we allemaal. Ze kunnen met hun graafwerkzaamheden soms ook best zorgen voor overlast. Toch zou dit geen reden mogen zijn om de dieren geweld aan te doen. Helaas gebeurt dit met enige regelmaat wel. Burchten worden verstoort of volledig vernielt en dassen worden gedood. 
Reden genoeg om ons hard te maken voor de bescherming van de das en zijn leefomgeving!  

Wat doet Stichting Friesedas

Wij controleren dassenburchten en dassen voorzieningen. Wij inventariseren, observeren en doen veldonderzoek. Wij geven informatie en advies en werken daarbij samen met o.a Das en Boom, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Drents Landschap. 

 

 

 
 

 

Let op: Stichting Friesedas bestaat uit Vrijwilligers.
Er kunnen géén rechten ontleend worden aan uitspraken of gedragingen van een vrijwilliger van de stichting of iemand die zich hiervoor uitgeeft! Alleen degene die schriftelijke toestemming heeft van alle leden van het bestuur is gemachtigd de stichting te vertegenwoordigen.